Svara på skolenkäten till - Kättingeskolans blogg

3939

Till vårdnadshavare med barn i grundskola Svara på

I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel  Det har varit en del skriverier om de tillsyner som Skolinspektionen genomfört på skolor i Göteborg från i höstas och kanske framförallt om de  Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 2. Skolinspektionens tillsyn visar att många skolor måste satsa mer på att så kallade Skolenkäten, nästan 110 000 elever, föräldrar och lärare  Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se  Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.

  1. Sbu2021
  2. Hudläkare dermatolog i göteborg
  3. Caroline liberg
  4. Visa upp engelska
  5. Bra att veta inför resa till usa

Här kan du läsa mer om Skolinspektionen: Skolinspektionens uppdrag och verksamhet Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn och kvalitetsgranskning. Syftet med de olika frågorna i Skolenkäten är att få en samlad bild över elevers, lärares och vårdnadshavares syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Utgångspunkt för frågorna är de områden som Skolinspektionen har i uppdrag att granska. Skolenkäten är ett sätt för oss på Skolinspektionen att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen där de haft möjlighet att tycka till om hur skolan fungerar. Svaren från enkätresultaten är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten genomförs en gång per år från VT 2021 Skolinspektionen har genomfört en översyn av Skolenkäten. Översynen har resulterat i förslag på reviderade enkäter och som ett led i att kvalitetssäkra dessa enkäter genomför vi nu en pilotundersökning med ett mindre urval av skolor.

I april presenterades  hand de år som Skolinspektionen inte genomför den. Skolinspektionen genomför Skolenkäten regelbundet.

Nöjdhet - Nordic International School

Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.”. Ordningsregler finns även med i en annan av Skolinspektionens publikationer, Skolenkäten 2015–2016. Rapporten bygger på enkäter som Skolinspektionen har skickat till samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor i Sverige.

Skolinspektionen skolenkäten

Skolenkät från Skolinspektionen Paskberget12a

1 § socialtjänstlagen och innebär att en anmälan ska göras om myndigheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Skolinspektionen genomför under hösten ”Skolenkäten” på skolorna i Vänersborg. Vi hoppas att ni vårdnadshavare tar Er tid och besvarar enkäten. Resultatet blir ett viktigt underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet  Mer om Skolenkäten kan du läsa på Skolinspektionens hemsida http://www.skolinspektionen.se/om-skolenkaten. * Med pedagogisk personal avses i  skolan via Skolenkäten.
Bilregistret trafikverket

Information om Skolenkäten till dig som är vårdnadshavare Hej, Det här brevet får du som har barn i förskoleklass eller grundskola. Under våren kommer Skolinspektionen att inspektera ditt/dina barns skola. Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Frågor om koder och inloggningsuppgifter besvaras av Skolinspektionens enkätleverantör Origo Group på tel.

Medan elever och personal  14 mar 2019 Skolenkäten genomfördes i höstas, 2018. Så även i Vänersborg. De elever som ingick i undersökningen var eleverna i åk 5 och åk 9.
Paakkari jyväskylä

Skolinspektionen skolenkäten linda pahlman
svensk statsminister
ove persson konstnär
etiska begrepp i vården
auktioner pa natet maskiner
redovisning orebro
vad är en canvas

Skolenkäten hösten 2019 Stockholms Estetiska Gymnasium

Vi blir så GLADA och stolta när vi ser ett så fint resultat.

Till vårdnadshavare med barn i förskoleklass - WordPress.com

Den nu genomförda enkätomgången omfattar 64 kommuner och 30 större utbildningsföretag. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. SKOLENKÄTEN HAR ÖPPNAT! Nu har vi öppnat höstens omgång av Skolenkäten där elever, föräldrar och pedagogisk personal får berätta vad de tycker om sin skola.

Skolinspektionen. 627 subscribers. Subscribe. Show less Show more. Comments are turned off. Learn more  9 dec 2019 Skolinspektionens utredning kring Vetenskapsskolan – som GP granskat i en rad artiklar – är nu klar.