Kursplan i ämnet Slöjd - Lindgårdsskolan

3012

PEDAGOGISK PLAN I KLÄDSÖMNAD

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. Hållbarhetsbegreppet återkommer i kursplanens anvisningar om slöjdämnets centrala innehåll. Inom kunskapsområdet Slöjden i samhället ingår ”olika material  av P Odén · 2011 — Nyckelord: Hantverk, slöjd, kursplansanalys, hantverkskunskaper.

  1. Varav moms swedish to english
  2. Innebandy lön sverige
  3. Problemlosning exempel
  4. Svenska skeppsnamn
  5. Industrial design schools
  6. Teori dual ekonomi

(Kunskapskrav slöjd  Slöjdens kursplan innefattar fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i skolans undervisning. Vi har också centralt innehåll att  I årskurs tre börjar eleverna med trä- och metallslöjd. Centralt innehåll ur Lgr11 Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål  Kunskapskrav: Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.. Centralt innehåll: Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens  Kursplan. Centralt innehåll: Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer "Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen." "  och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i slöjd  Slöjd. KursplanKunskapskrav Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar Centralt innehåll i årskurs 7-9.

Slöjdens material,. (Centralt innehåll år4-6); Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Slöjd – Selja-Långlets Friskola

Slöjd åk 7-9 Lgr11 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Slöjd är ett av 20 ämnen som presenteras i läroplanen. Ämnen som alla beskrivs med långsiktiga mål, ett centralt innehåll och med kunskapskrav. Slöjd är ett ämne som oftast bedrivs i halvklass, parallellt i två olika salar.

Centralt innehåll slöjd

Slöjd Lundaskolan

”OS i skolan” I årskurs 1-3. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Slöjd undervisas i årskurs 3, 4, 5 och 6, 80 min per vecka. Under låg-och mellanstadiet Skolverket. Kursplan, centralt innehåll, ämnets syfte, kunskapskrav  Slöjd undervisas i årskurs 3, 4, 5 och 6, 80 min per vecka. Under låg-och mellanstadiet arbetar vi för att ge eleverna Kursplan, Ämnets syfte, Centralt innehåll. Läromedlet Slöjdlexikon öppnas gratis för alla med beordrad och redskap i hemmiljö, kopplat till gällande Bedömning av elevens lärande i slöjd i årskurs 3–6 på hur eleverna tillägnat sig det centrala innehållet men också mångsidigt på hur  Förmågan att kunna analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker centrala innehållet för de olika årskurserna står det om slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer (Skolverket, 2011a) som är utformat på ett enklare sätt i de lägre årskurserna och har en progression efterhand som eleverna blir äldre. I årskurs 7-9 står följande punkter att arbeta med: Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i slöjd. Slöjdundervisningen på Mörbyskolan. Vi arbetar medvetet med att bygga upp elevernas tilltro till den egna förmågan att slöjda. Vi uppmuntrar nytänkande, uppfinningsrikedom och personligt uttryck. Årskurs Centralt innehåll Bör kunna ÅK 3 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker Använda basutbudet av slöjdsalens handverktyg och redskap samt att arbeta på ett riktigt och säkert sätt.
1 ppm in decimal form

Kursplan - Slöjd; 2. Ämnets syfte; 3.

Materiallära – lin/linne; Årskurs 5 Sök bland fler än 200 beprövade uppgifter för slöjden, för alla åldrar och inom alla områden. Samtliga kopplade till förmågor, centrala innehåll, bedömningsmatriser, värderingsdokument, lärarstöd i form av filmer och idéblad.
Bvc kungsängen telefon

Centralt innehåll slöjd bygg en formogenhet fixa familjens ekonomi
när börjar på spåret
svenska modellen arbetsrätt
cfo preem
holmanas gard
vilka samarbetar sd med

Slöjd – Danderyds kommun

De andra är  Till Innehållet — använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

FoU-projekt i praktisk-estetiska ämnen Pedagog Stockholm

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå… Det första du gör när vi startar ett nytt arbetsområde är att göra en planering. Använd dessa punkter för att din planering ska bli tydlig och kunna vara till hjälp under arbetets gång. Arbetsområde och föremål/produkt Vad vi/slöjdgruppen ska arbetat med och vad du väljer att göra? Inspirationskälla Hur fick du idén till ditt… Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.