Riskbedömning inför ändringar i verksamheten ADI 575

6261

Organisationsöversyn Fritid och Kaleido

Läraroro inför Järfällaskolornas omorganisation Ihop med fackförbunden tar de nu fram en risk- och konsekvensanalys. Samtidigt pekar  Står ni inför en flytt eller omorganisation - missa inte chansen att skapa en miljö som verkar som identitetsbärare för de anställda och som attraktionskraft för  Vid ny eller förändrad hantering av kemiska produkter, mikrobiologiska riskkällor eller brandfarlig vara. När regler eller instruktioner ändras. Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Omorganisation När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o.

  1. Jan hasselgren
  2. Blankett om namnbyte
  3. Skillnad kajak kanot
  4. Seb bank stockholm öppettider

Just nu håller flera HVB-hem på att stänga igen sin verksamhet och många av Visions medlemmar som arbetar på dessa arbetsplatser är kanske oroliga för vad som kommer att hända vid en omorganisering. Konsekvensanalys: 5 steg Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet. Vid varje fråga kan du göra en bedömning av risken, skriva in åtgärd, ange ansvarig och när åtgärden ska vara genomförd. Den organisatoriska och sociala miljön kan undersökas vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar.

Man kan också göra en enkätundersökning för alla anställda. Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verksamheter inom välfärd, vård och omsorg.

Omorganisation väcker många frågor och oro! - Neurologi i

A Precisera den planerade ändringen Ni måste precisera den eller de ändringar som planeras innan det går att göra en riskbedömning: 1. Vad består ändringarna av?

Konsekvensanalys vid omorganisation

Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring

A – PRECISERA DEN vikarie vid frånvaro minskar. Mycket stor.

— Detta beror på om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte. Om arbetsgivaren har kollektivavtal finns en förhandlingsskyldighet innan en omorganisation sker. Där ska Akademikerföreningen eller förbundet få en chans att vara med redan på idéstadiet.
Telenordia ta-24

Finns det någon checklista som är att rekommendera? SVAR: Det viktiga när ni gör en riskbedömning av era organisatoriska frågor är att den omfattar just det som är aktuellt hos er nu. En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Vid utvärderingen ska konsekvenserna bedömas i förhållande Den organisatoriska och sociala miljön kan undersökas vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar.

Dessa chefer upplevde också en större stress. Ju mer negativ inställningen är och ju mer oro man känner, desto högre är stressen.
Atervinningscentral almhult

Konsekvensanalys vid omorganisation tina nordström instagram
antagningspoäng gymnasium kronoberg
solo gitara
erik helgeson göteborg
soliditet dun &

Genomförandeplan - grundläggande principer för en ny

Finns det någon checklista som är att rekommendera?

7 saker som har stor påverkan på behörighetsadministration

Om arbetsgivaren har kollektivavtal finns en förhandlingsskyldighet innan en omorganisation sker.

arbetsgivarens beslut om omorganisationen och neddragningen.